top of page

Aktualności

Aktualności

24.01.2024

420089446_696355069270909_6080296822249393791_n.jpg

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy otworzyli przed nami drzwi swoich mieszkań, za wszelkie dobro z jakim się spotkaliśmy, dziękujemy za ciepłe słowa, życzliwość, otwarte serce.

Liczymy, że w przyszłym roku będzie więcej otwartych domów i mieszkań.

Wszystkich naszych kochanych parafian zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej patronki naszej parafii. Niech ona zaniesie wszystkie nasze radości i smutki, bóle i cierpienia, troski dnia codziennego, przed oblicze Miłosiernego Boga, niech otacza nas wszystkich swoją nieustanną Opieką.

Ks. Grzegorz Rybicki – proboszcz.

8.06.2023r.

 

 

"Zróbcie mu miejsce - Pan idzie z Nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba,

Zagrody nasze widzieć przychodzi

I jak się Jego dzieciom powodzi (...)"

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i  Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

2.
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 14 marca 2023 r

                                                                             Za zgodność:
                                                                            Ks. Jarosław Mrówczyński

                                                                           Zastępca Sekretarza Generalnego

                                                                           Konferencji Episkopatu Polski

06.01.2023r.
Żłobek i Bożonarodzeniowy Wystrój.
Parafia
MBKP W Człuchowie.

29.05.2022r.

285046037_1429129814211820_8992025887279310248_n.jpg

Piękny jubileusz 40 lecia kapłaństwa Ks. Grzegorza Rybickiego- proboszcza naszej parafii.

Podczas dzisiejszej Eucharystii o godzinie 9:30 miała miejsce msza święta sprawowana w intencji Ks. Proboszcza. W dzisiejszej homilii Ks. Grzegorz mówił o swoim wstąpieniu do seminarium i przytoczył kilka życiowych refleksji, które pojawiły się w jego drodze do kapłaństwa. Msze świętą upiększała oprawa muzyczna na czele z chórem dziecięcym Miłosierni z naszej parafii.

Na zakończenie nie zabrakło życzeń i podziękowań. Delegacje z Róż różańcowych, Liturgiczna Służba Ołtarza, Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Odnowa w Duchu Świętym, Rada Miasta, Chór dziecięcy Miłosierni.

NIKA Studio Fotograficzne piękne zdjęcia dziękujemy.

https://drive.google.com/.../157SuLMZZX8Zv609zBaZGERYMFqA...

Na zakończenie kilka słów od Ks. Proboszcza:

,,Za wszelka dobroć, miłe słowa, piękne życzenia i przede wszystkim za modlitwę, którą mnie darzyć serdecznie dziękuje.”

Z Serca błogosławię

+ Ks. Grzegorz Rybicki Wasz proboszcz.

04.04.2021r.

Grób Pański.Parafia MBKP W Człuchowie.